กำหนดการสอน

  • กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (กำลังอัพเดตข้อมูล)
  • กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (กำลังอัพเดตข้อมูล)
  • กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (กำลังอัพเดตข้อมูล)
  • กำหนดการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (กำลังอัพเดตข้อมูล)

บรรยากาศการเรียนการสอน

MATHEMATIC FOR EDUCATION

Play Video

บุคลากร

คุณครูพรรณี บุญเทพประทาน
หัวหน้างานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูยุพิน รัตน์เถลิงศักดิ์
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูดุษดี แจ้งเจริญ
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูทรงชัย เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูฌาณโชติ พรหมมา
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูวีรยุทธ์ เกิดแก้วงาม
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูภัทรา ภัทรประภากร
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
คุณครูอิจิโร่ คามิมูร่า
คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux